O FIRME: ContEx PLUS, spol. s r.o.




Spoločnosť ContEx PLUS, s.r.o. bola založená v roku 2001 ako dcérska spoločnosť fy. ContEx, s.r.o.


Hlavným cieľom spoločnosti bol zámer realizácie bytovej výstavby typu mestských víl, ktoré výberom lokality, osobitným architektonickým stvárnením, variabilnou dispozíciou bytov a individuálnym prístupom k finalizácii bytových interiérov vyplnia medzeru, na trhu s bytmi v Bratislave. Tvorcom uvedeného typu bývania vždy išlo o osobitosť a individualitu navrhovaných riešení pri zachovaní vysokých úžitkových parametrov postavených bytov. Jedným zo samozrejmých atribútov takejto výstavby je aj priestorový komfort okolia bytových domov, ktoré spravidla disponujú vlastným uzatvoreným pozemkom so záhradnými úpravami.


Všetky uvedené atribúty sa nám v doposiaľ realizovaných projektoch podarilo splniť a hlavným zámerom spoločnosti je pokračovať v trende výstavby bytových objektov, ktoré budú mať punc originality a individuálnosti.