Predaj rodinného domu v Stupave.

Rodinný dom na Sadovej ulici v Stupave je navrhnutý s maximálnym prihliadnutím na jestvujúcu okolitú výstavbu tak, aby jeho hmotové vyjadrenie poskytovalo vlastníkovi individualitu a komfort. Architektonický výraz domu je minimalistický s prihliadnutím na kvalitu prevedenia detailu. Použitím navrhnutých materiálov, alternatívnych architektonických a dispozičných riešení a najmä individuálnosťou by mal realizovaný objekt vyhovovať vysokému štandardu na bývanie. Výhodou je možnosť zmien v dispozičnom riešení jednotlivých miestností.

Projekt je vypracovaný v troch modifikáciách, podľa požadovanej veľkosti a to:


Aktuálne je zrealizovaná hrubá stavba prízemnej časti s tým, že kompletná realizácia vybranej alternatívy bude ukončená do 6 mesiacov od upresnenia definitívneho riešenia stavby.


Osobitným bonusom je asistencia architekta, autora projektu pri dotvorení interiérov predávaných bytov.